Telefon  +421 903 617 029

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Špirálová dynamika ako cesta rozvoja

„Viera znamená veriť tomu, čo ešte nedokážeme vidieť. Odmenou za takúto vieru je potom pohľad na to, čomu veríme.“  - sv. Augustín

Vzdelávanie na podporu otvorenejšieho myslenia a vzájomného rešpektu

Dvojdňový vzdelávaco – rozvojový workshop je podporujúci a inšpiratívny pre interných a externých koučov, lektorov, pedagógov, psychológov, terapeutov, osoby z podnikovej praxe používajúce koučovací prístup a ostatných ľudí, zaujímajúcich sa o svoj rozvoj.

WS je naviac aj akreditovaný Medzinárodnou federáciou koučov ako kontinuálne vzdelávanie koučov v rozsahu 14 hodín, z toho 10 hodín pre kľúčové kompetencie.

Naše náhľady na svet a spôsob akým premýšľame o sebe a o iných je získaný.  Prinášame aktuálnu tému v globalizačnom štádiu našej doby.

Špirálová Dynamika je model evolučného vývoja jednotlivcov, organizácií a spoločenstiev, ktorý popisuje ako sa vyvíja a mení hodnotový systém a svetonázor jednotlivca i spoločenstva v závislosti od existenčnej úrovne a  životných podmienok, v ktorých sa nachádzajú.

 

Kvôli čomu poznatky o Špirálovej Dynamike?

  • podporujú kvalitatívne vyššiu úroveň potenciálu na riešenie osobných a pracovných úloh
  • ponúkajú možnosť viac porozumieť očakávaniam a konaniu ľudí okolo nás
  • sú nápomocné pri rešpektujúcej komunikácii s osobami s rôznymi hodnotovými systémami

 

Ciele workshopu:

  • Naučiť sa rozpoznávať a identifikovať jednotlivé stupne vývoja jednotlivca / spoločenstva v rámci konceptu Špirálovej dynamiky
  • Prehĺbiť citlivosť a uvedomenie o vplyve identity, prostredia, hodnôt a presvedčení na vlastné aj klientove vnímanie sveta a jeho potrieb
  • Rozvinúť schopnosť lepšie porozumieť klientovi vzhľadom na jeho súčasnosť a smerovanie rozvoja
  • Posilniť schopnosť komunikovať spôsobom, ktorý umožňuje cez identifikované hodnoty nachádzať kľúčové motivačné stimuly k spolupráci.

 

Priebeh a cena:

Workshop je vedený formou zážitkového učenia, s využívaním koučovacieho prístupu a pozitívnej inteligencie. Zúčastníte sa rôznych názorných cvičení, diskusií a skupinovej práce. Dôraz je kladený na reálne a praktické situácie, ktoré vo svojom pracovnom i osobnom živote aktuálne riešite. Súčasťou rozvoja je relax a objavovanie. 😊

Obidva dni 9:00 – 17:00 hod, prvý deň prezentácia od 8:30. V cene je každý deň 2x coffee break.

Cena je 420,-€. 

Najbližší termín: 30. - 31.5.2024 prezenčne v Bratislave

 

Workshop pripravili a vedú: Eva Timková  a Ľudmila Fecaninová

Ing. Eva Timková – medzinárodne certifikovaná koučka PCC (ICF), MKcS (SAKO), lektorka, mentorka a supervízorka koučovania. Po praxi v odborných a riadiacich pozíciách vo výrobe, službách a školstve sa od roku 2003 venuje koučovaniu. Od roku 2011 odovzdáva všetky nadobudnuté poznatky vo vlastnej škole. Podporuje rozvoj koučov, koučovania a benefity používania koučovacieho prístupu podľa štandárd ICF v bežnom osobnom a pracovnom živote. Akadémiou koučovania už prešlo viac ako 300 absolventov. Hlavným poslaním je posúvať individuálne hranice poznania a tým viac otvárať spoločné vedomie.

Pocit radosti a zmysluplnosti jej najviac dávajú zážitky z koučovania, zdieľanie poznatkov, sebarozvoj a rozvoj ďalších koučov, osveta v používaní koučovacieho prístupu v školstve, výrobe, službách a iných oblastiach a tiež každý deň chvíľka kreativity a vzácnych okamihov s blízkymi ľuďmi.

 

Ing. Ľudmila Fecaninová – po období praxe business konzultanta a profesionála v oblasti modelovania a riadenia procesov vstúpila do sveta koučingu. V roku 2019 absolvovala svoje prvé kurzy v Akadémii koučovania pod vedením Evky Timkovej. V osobnom živote sa od roku 2001 venuje joge a meditácii. Napĺňa ju cesta za Poznaním priamou skúsenosťou ale aj štúdiom a skúmaním rôznych konceptov, sebarozvoj a transformácia osobných limitov cez prácu s mysľou a uvedomením si toho čo Je. Na tejto ceste pomáha aj svojim študentom a klientom.

Viac info: 0903 617 029 alebo cez Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Prihláška na kurz: kliknite sem