Telefon  +421 903 617 029

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Transformačné koučovanie

 

Plným názvom „Transformačné koučovanie – zmena v priamom prenose“, je kurz zameraný na podporu rozvoja koučovacích zručností pre koučov, manažérov a ostatných odborníkov. Účastník, po ukončení všetkých 3 súčastí kurzu a splnení požiadaviek, získa osvedčenie o úspešnom absolvovaní 45 hod čiastkovej vzdelávacej aktivity akreditovanej Slovenskou asociáciou koučov.

 

Účelom je rozšíriť porozumenie sebe i okoliu a tým lepšie zvládať aktuálne výzvy a zmeny. Je vhodný pre každého, kto chce vedome ovplyvniť kvalitu svojho života a hľadá podporu pri zvládaní zmeny.

Účastník si môže zvoliť koľko častí kurzu chce absolvovať podľa svojho zváženia.

Realizácia:

5 dní interaktívnej výuky s lektorom (zvyčajne od 9:00 do 17:00) v dvoch stretnutiach (3 + 2 dni) s minimálne 4 týždňovým odstupom medzi stretnutiami. Záujemca o Osvedčenie pracuje vo vlastnom tempe na svojom individuálnom rozvoji koučovacích kompetencií podľa stanovených požiadaviek a vlastných možností v spolupráci s lektorkou.

Obsahovo a realizáciou je rozdelený nasledovne:

 1. stretnutie - 3 dni / 21 hod - vzdelávanie v skupine vedené lektorkou
 2. stretnutie – 2 dni / 14 hod - vzdelávanie v skupine vedené lektorkou
 3. časť – 10 hod – individuálna forma rozvoja koučovacích kompetencií

CIELE:

 • viac vnímať seba, svoje emócie, hodnoty, priority a ciele,
 • rozlišovať hlbší význam a ciele (aj) v koučovaní,
 • viesť efektívnejšie konverzáciu napomáhajúcu k zmene,
 • pomôcť (si) nájsť motiváciu cez význam a hodnoty v cieľoch,
 • lepšie porozumieť mysleniu (aj) klienta, odhaliť zdroje,
 • viac porozumieť (si) a napomôcť odstrániť vnútorné prekážky,
 • vedieť (si) stanoviť priority a podporiť rozhodovanie,
 • viac pracovať tak, aby sa objavovalo nové povedomie a postrehy, ktoré podporia nové správanie a učenie sa,
 • mať merateľne rozvinutejšie koučovacie kompetencie (podľa kompetenčného modelu ICF).

1. a  2. stretnutie – vzdelávanie v skupine vedené lektorkou

 Učebný plán:

 • Transformačná konverzácia a autenticita
 • Cesta za víziou a obraz za obrazom
 • Kompas hodnôt
 • Koučovanie a 5 stupňov zmeny podľa TTM
 • Metaprogramy a učenie sa cez otázky
 • Špirálová dynamika a vplyv stupňov vývoja
 • Model úspechu, kompetentný profesionál a iné lahôdky

 

Cena:

 • 750,- €, poplatok za 1. a 2. časť – 5 dní  vzdelávania s lektorkou
 • V cene je: účasť na kurze, materiály, pracovné pomôcky, občerstvenie.
 • Zľava 10% pri platbe za celý modul min 14 dní pred začiatkom kurzu: 675,- €

 

Tretia dobrovoľná rozvojová časť kurzu

dáva mimo kurzu čas a priestor venovať sa práci s odbornou literatúrou, získavať praktické skúsenosti s používaním koučovacích zručností a riadiť svoj postup podľa vlastných očakávaní. 

Obsahuje minimálne 10 hodín individuálnej formy rozvoja koučovacích kompetencií praktikovaním používania koučovacích zručností. Z toho sú 2 hodiny spoločné s lektorkou v role mentorky, kedy môže účastník kurzu získať spätnú väzbu na úroveň svojich koučovacích kompetencií, preskúmať možnosti a získať odporučenia pre očakávaný posun.

Podmienky:

 • práca s odbornou literatúrou + 2 eseje
 • 10 x koučovacie rozhovory a 2x nahrávka s prepisom, sebareflexia, spätná väzba
 • akčný plán ďalšieho rozvoja koučovacích kompetencií
 • 2x mentorovaný koučovací rozhovor, sebareflexia, spätná väzba
 • poplatok za mentorovaný koučing: 75,- €/hod

 

 

Platby:

 • Poplatok za 1. a 2. časť sa hradí podľa pokynov zaslaných mailom po odoslaní prihlášky (http://www.akademiakoucovania.sk/-prihlaska).
 • Poplatok  za 3. časť sa platí, až po prihlásení sa na tretiu individuálnu rozvojovú časť kurzu.
 • V prípade zrušenia kurzu organizátorom bude vrátený poplatok za kurz v plnej výške.
 • V prípade zrušenia účasti zo strany účastníka v lehote kratšej ako 3 kalendárne dni pred začatím kurzu bude účtovaný poplatok 50% z ceny kurzu.

 

Skupina max 12 ľudí.

Lektorka a odborná garantka: In. Eva Timková, PCC (viac info: www.evatimkova.sk)

 

Prihláška na kurz: kliknite sem