Telefon  +421 903 617 029

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Koučovanie - filozofia a spôsobilosť

 

Ucelený 85 hodinový kurz koučovania poskytuje základné vzdelanie v koučovaní. Podporuje rozvoj všetkých ICF definovaných kľúčových kompetencií kouča a je ukončený praktickou záverečnou skúškou. Absolvent, ktorý úspešne zvládne 1. – 4. modul, získa „Osvedčenie o odbornom vzdelaní v koučovaní“ v počte hodín 85.

NOVINKA: V jarnom termíne je možné absolvovať základných 70 hodín kurzu kombinovaným spôsobom, online (48 h) a naživo (22 h). Online časť je realizovaná cez platformu ZOOM v štyroch dvojdňových stretnutiach (9:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00) v priebehu 3 mesiacov.  Získané poznatky si môžete potom následne overiť a doplniť potom v jednom 3 - dňovom stretnutí naživo v Prešove/Košiciach. Čas trvania 9:00 - 17:30. Okrem prvého online stretnutia (1. časť), budú ostatné termíny dohodnuté priamo s nahlásenými účastníkmi.

Obsahovo a realizáciou je rozdelený do 4 súčastí:

 • Modul: „Cesty ku koučovaniu“ – 36 hod - vzdelávanie v skupine vedené lektorkou
 • Modul: „Koučovací rozhovor“ – 30 hod vzdelávanie v skupine vedené lektorkou
 • Modul: „Cesta k zručnosti“ – 18 hodín – individuálna forma rozvoja koučovacích kompetencií
 • Skúška k ukončeniu kurzu – overenie dosiahnutej úrovne koučovacích kompetencií

Kurz je možné absolvovať aj ako odborný tréning pre rozvoj koučovacích kompetencií na podporu používania koučovacieho prístupu v odbornej praxi pedagóga, 

manažéra alebo iného odborníka. V tomto prípade účastník absolvuje moduly podľa svojho zváženia a bez povinnosti ukončenia skúškou. Vystavené Potvrdenie o absolvovaní koučovacieho kurzu ho oprávňuje uchádzať sa o členstvo v Slovenskej asociácii koučov.

 

CIELE:

 • Poskytnúť odborné poznatky o koučovaní, role kouča, o princípoch a nástrojoch, ktoré podporujú špecifický partnerský, konštruktívne orientovaný štýl komunikácie
 • Umožniť získať praktické skúsenosti a podporiť rozvoj všetkých kľúčových kompetencií kouča definovaných podľa ICF (Medzinárodná federácia koučov)
 • Posilniť zručnosti manažérov a odborníkov pri používaní koučovacieho štýlu a koučovacieho prístupu v bežnej praxi pri vedení ľudí a procesov
 • Vytvoriť účastníkom priestor na sebarozvoj, vytýčenie osobných alebo profesionálnych cieľov a konkrétnych krokov k ich naplneniu.

Skupina max počet 12 ľudí.

Lektorka a odborná garantka: In. Eva Timková, PCC (viac info: www.evatimkova.sk)

 

 

 

 

 

1. Modul – Cesty ku koučovaniu

Prvá časť kurzu "Cesty ku koučovaniu" je 5 dňový základný samostatný modul. Obsahuje 36 hodín vzdelávania v skupine vedených lektorkou.

Realizácia:

5 dní interaktívnej výuky s lektorom (zvyčajne od 9:00 do 17:00) v dvoch stretnutiach (3 + 2 dni) s minimálne 4 týždňovým odstupom medzi stretnutiami. V medzičase stretnutí účastník kurzu pracuje na svojom individuálnom rozvoji koučovacích kompetencií podľa stanovených požiadaviek a vlastných možností.

 

Po ukončení modulu budete:

 • poznať a uvedomovať si etiku, princípy a profesionálne štandardy podľa ICF
 • poznať a používať teoretické východiská koučovania, metódy a nástroje koučovania
 • mať prehľad a praktické skúsenosti o koučovacom procese a jeho cieľoch
 • vedieť komunikovať v rozhovore v pozícii kouča
 • uvedomelo a vnímavejšie aktívne načúvať
 • poznať a vedieť klásť silné koučovacie otázky
 • vnímať a podporovať vedomie autonómneho rozvoja a zodpovednosti
 • poznať a uvedomovať si seba a svoju pozíciu na ceste ku koučovaniu
 • mať merateľne posilnené kľúčové koučovacie kompetencie 
 • vedieť využiť získané poznatky vo svojej aktuálnej praxi a živote
 • mať vyjasnené a vyriešené mnohé z nejasností a ťažkostí, ktorými sa teraz zaoberáte

 

Získané poznatky použijete:

 • pri vedení rozhovorov – koučovací, rozvojový, spätnoväzbový - hodnotiaci
 • pri pohovoroch vo výberovom a adaptačnom procese
 • pri vedení a realizácii tréningov na posilňovanie komunikačných schopností
 • na posilnenie konštruktívnych komunikačných a vyjednávacích schopností
 • pri riešení bežných aj komplikovaných situácií pri vedení pracovníkov a projektov
 • ako koučovací štýl a koučovací prístup v bežnej praxi manažérov a špecialistov

 

Cena za kurz v Prešove / Košiciach:

 • spolu za 5 dňový modul: 750,- € (150,- € / deň)
 • V cene: účasť na kurze, učebné materiály, pracovné pomôcky, 2x občerstvenie
 • Zľava 10% pri platbe vopred, min 14 dní pred začiatkom kurzu: 675,- €
 • Zľava 15% pri platbe vopred spolu za celý 1. a 2. modul (9 dní / cena 1350,- €) cez účet min 14 dní pred začiatkom kurzu: 1147,50 € 

 

Prihláška na kurz: kliknite sem

 

2. Modul – Koučovací rozhovor

Druhá časť kurzu „Koučovací rozhovor“ je 4 dňový základný samostatný modul. Obsahuje 30 hodín vzdelávania v skupine vedených lektorkou.

Realizácia:

4 dni interaktívnej výuky s lektorom (zvyčajne od 9:00 do 17:00) v dvoch stretnutiach (2 + 2 dni) s minimálne 4 týždňovým odstupom medzi stretnutiami. V medzičase stretnutí účastník kurzu pracuje na svojom individuálnom rozvoji koučovacích kompetencií podľa stanovených požiadaviek a vlastných možností.

 

Po ukončení modulu budete:

 • mať posilnené a rozvinuté koučovacie myslenie
 • mať informácie a skúsenosti ako viesť profesionálny koučovací rozhovor, resp. používať koučovací prístup vo svojej praxi
 • poznať podmienky ako vytvárať prostredie dôvery, uvedomenia a zodpovednosti
 • vedieť skúmať a stanoviť kontrakt a cieľ koučovacieho stretnutia / spolupráce
 • poznať a používať rôzne koučovacie nástroje a techniky v bežnej praxi
 • klásť silné otázky a priamo, jednoducho a čisto komunikovať
 • napomáhať pri stanovení zmysluplných aktivít a vnímať ich vplyv na dlhodobé ciele
 • efektívne poskytovať spätnú väzbu a merať výsledky koučovania / spolupráce
 • mať merateľne posilnené kľúčové kompetencie kouča (podľa štandárd ICF)
 • vedieť využiť získané poznatky vo svoje práci, pri vedení ľudí a procesov
 • mať vyjasnenejšie a riešeniami podporené prípadne ťažkosti, ktoré momentálne riešite

 

Získané poznatky použijete:

 • pri vedení profesionálnych koučovacích rozhovorov
 • na podporu spolupráce a spolutvorbu
 • pri nastavovaní firemných a osobných vízií / cieľov
 • na posilnenie dôvery a budovanie kvalitných vzťahov
 • pri poskytovaní konštruktívnej spätnej väzby
 • pri vedení rozvojových a hodnotiacich rozhovorov
 • na vlastný osobný a kariérny rast
 • na kvalifikované doplnenie odbornej spôsobilosti - koučovací štýl, koučovací prístup

 

Cena za kurz v Prešove / Košiciach:

 • spolu za 4 dňový modul: 600,- € (150,- € / deň)
 • V cene: účasť na kurze, učebné materiály, pracovné pomôcky, 2x občerstvenie
 • Zľava 10% pri platbe vopred, min 14 dní pred začiatkom kurzu: 540,- €
 • Zľava 15% pri platbe vopred spolu za celý 1. a 2. modul, min 14 dní pred začiatkom kurzu: 1147,50 €  (9 dní / bežná cena 1350,- €)

 

Prihláška na kurz: kliknite sem 

 

3. Modul – Cesta k zručnosti

Tretia dobrovoľná časť kurzu „Cesta k zručnosti“ dáva mimo kurzu čas a priestor venovať sa práci účastníkov s odbornou literatúrou, získavať praktické skúsenosti s používaním koučovacích zručností a riadiť svoj postup podľa vlastných očakávaní.  

Obsahuje minimálne 18 hodín individuálnej formy rozvoja koučovacích kompetencií. Z toho sú 4 hodiny spoločné s lektorkou v role mentorky, kedy môže účastník kurzu získať spätnú väzbu na úroveň svojich koučovacích kompetencií, preskúmať možnosti a získať odporučenia pre očakávaný posun.

Realizácia:

 • práca s odbornou literatúrou + 2 eseje
 • 20 x koučovacie rozhovory a 4x nahrávka s prepisom, sebareflexia, spätná väzba
 • akčný plán ďalšieho rozvoja koučovacích kompetencií
 • 4x mentorovaný koučovací rozhovor, sebareflexia, spätná väzba
 • poplatok za mentorovaný koučing: 75,- €/hod

 

 

4. Modul – Skúška k ukončeniu kurzu

Štvrtá dobrovoľná časť kurzu dáva možnosť získať „Osvedčenie o odbornom vzdelaní v koučovaní“ garantované Slovenskou asociáciou koučov, realizované podľa štandardov ICF.

Podmienkou je absolvovať všetky 3 moduly, tým splniť požiadavky v príprave a následne, ako 4. a finálnu časť kurzu, absolvovať skúšku.

Skúška má za cieľ overiť dosiahnutú a požadovanú úroveň koučovacích kompetencií, ktoré účastník preukáže po absolvovaní všetkých 3 modulov. Termín záverečnej skúšky je voliteľný.

Záverečná skúška pozostáva z ukážky koučovacieho rozhovoru a následného hodnotenia lektorkou.

Uchádzač:

1) predloží individuálny akčný plán ďalšieho rozvoja koučovacích kompetencií

2) preukáže v praktickej časti skúšky schopnosť koučovať v reálnom koučovacom rozhovore alebo zašle nahrávku približne 30 minútového koučovacieho rozhovoru s podkladmi (prepis rozhovoru + spätnú väzbu koučovaného a kouča)

3) urobí analýzu a reflexiu na stav preukázaných koučovacích kompetencií v rozhovore

4) uhradí poplatok za skúšku – 132,- €

Lektorka:

 • ohodnotí stav dosiahnutých koučovacích kompetencií

podľa dohodnutých požiadaviek (priemer min 6 na stupnici 1 – 10)

 • oznámi výsledok záverečnej skúšky – splnené/nesplnené požiadavky
 • vystaví „Osvedčenie o získanom odbornom vzdelaní v koučovaní“

 

Platby:

 • Poplatok za 1. a 2. časť sa hradí podľa pokynov zaslaných mailom po odoslaní záväznej prihlášky (http://www.akademiakoucovania.sk/-prihlaska).
 • Poplatok  za 3. časť sa platí, až po prihlásení sa na individuálnu rozvojovú časť kurzu a následne za skúšku.
 • V prípade zrušenia kurzu organizátorom bude vrátený poplatok za kurz v plnej výške.
 • V prípade zrušenia účasti zo strany účastníka v lehote kratšej ako 3 kalendárne dni pred začatím kurzu bude účtovaný poplatok 50% z ceny kurzu.

 

Prihláška na kurz: kliknite sem