O AKADÉMII

Poslanie, vízia a cieľ akadémie

  • Poslaním Akadémie koučovania je vytvárať príležitosť na rozširovanie poznania a posilniť praktické využívanie koučovania a koučovacieho prístupu v rôznych oblastiach.
  • Našou víziou je podporovať, aby si ľudia viac uvedomovali svoje ciele, možnosti a preberali zodpovednosť za svoj život a život celkovo.
  • Cieľom Akadémie koučovania je naplniť jej poslanie a víziu podľa etického kódexu, filozofie a štandardov ICF (Medzinárodnej federácie koučov).

"KOUČOVANIE - filozofia a spôsobilosť"  v celkovom rozsahu 85 hodín, program – ktorý spĺňa podmienky medzinárodných štandardov pre profesionálne vzdelávanie koučov a má od 29.9.2015 ako prvý na Slovensku status ucelenej koučovskej vzdelávacej aktivity AKREDITOVANEJ SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU KOUČOV. 

85 hodín k rozvoju koučovacích kompetencií cez základné moduly

ROČNÍK 2018  !!!!    ZAČÍNAME vo FEBRUÁRI  !!!      REZERVUJTE SI MIESTO  !!!! 

1. modul: Cesty ku koučovaniu – viac info
2. modul: Koučovací rozhovor – viac info

Ďalšie odporučené rozvojové moduly

Transformačné koučovanie

Kouč profesionál
Cesta k líderstvu
Koučovací štýl a spätná väzba

Doplnkové kurzy a aktivity

Dvojdňové koučovanie s naratívnym prístupom

VIAC INFO

jednodňové koučovanie s myšlienkovými mapami
AKo RANDE

CERTIFIKÁCIA

Požiadavky k certifikácií – viac info

 

AUTORKA a LEKTORKA programu: 

Ing. Eva Timková, – viac info