KONTAKT

AKADÉMIA KOUČOVANIA

Ing. Eva Timková. PCC

mobil: 0903 617 029

email : info@hqteam.sk

www.evatimkova.sk 

www.akademiakoucovania.sk

 

Sídlo a fakturačné údaje:

HQ Team, s.r.o.

Ulica pri plavárni 3419/1

040 01  Košice

IČO: 36 514 217

DIČ:  2022153562

IČ DPH:  SK2022153562

IBAN: SK74 7500 0000 0040 0342 2872

Okr. Súd PO, Od. S.r.o. vl. č.: 171 28/P