KONTAKT

AKADÉMIA KOUČOVANIA

Ing. Eva Timková. PCC

Sídlo spoločnosti
a fakturačná adresa:

HQ Team, s.r.o.
Slovenská 15
080 01 Prešov

Kancelária a korešpondenčná adresa:
Ulica pri plavárni 1
040 01  Košice

mobil: 0903 617 029

email : info@hqteam.sk
www.akademiakoucovania.sk