AKTUALITY

ABSOLÚTNA NOVINKA ROKU 2019 !!!                                    VIAC INFO !!!    PRIHLÁŠKA

Rozhovor o koučovaní 19.1.2016 RTVS Rádio REGINA: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/375587

Rozhovor s Evou Timkovou, TV Košice DNES 21.11.2017: https://www.youtube.com/watch?v=wCBK9tIy0Y8&sns=fb  


Jesenný ROČNÍK 2019 !!!     ŠTART  3. októbra !!!                            REZERVUJTE SI MIESTO !!

Začína 85 hodinový, Slovenskou asociáciou koučov akreditovaný program "Koučovanie - filozofia a spôsobilosť"

"Cesty ku koučovaniu"
- prvý modul

Dátum a miesto konania:  KOŠICE
1. časť:   3. - 5. októbra 2019  

2. časť:  24. - 25. októbra ľ019 
Lektor:    Ing. Eva Timková, PCC
Prvá časť odborného akreditovaného vzdelávania v koučovaní, rozvoj koučovacích zručností, koučovacieho prístupu a štýlu. Vhodné pre zvýšenie úrovne komunikácie a vedenia ľudí.                                                          Počet osôb v skupine max 12.

VIAC INFO                            MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 

Pripravujeme NOVINKU - ROČNÍK 2019 !!!         REZERVUJTE SI MIESTO !!  

 "Koučovací prístup v praxi pedagóga"

Dátum a miesto konania:  KOŠICE
1. časť:   24. - 26.7.  2019  (streda - štvrtok - piatok)
                                        

Lektor:    Ing. Eva Timková, PCC

Kurz Vám poskytne inšpirácie a praktické postupy použiteľné pri interaktívnom vedení vzdelávacieho procesu. Získate teoretické a praktické poznatky o koučovacích princípoch a nástrojoch, ktoré podporujú špecifický štýl komunikácie so študentmi.  Zostavené na základný rozvoj koučovacích zručnosti, ktoré sa dajú uplatniť priamo v práci pedagóga formou koučovacieho prístupu. Vhodné pre pedagogických odborníkov všetkých stupňov, ktorí potrebujú nájsť účinnejší spôsob spolupráce a vedenia vzdelávacieho procesu. Vhodné aj pre tých, čo chcú mať zo svojej práce viac radosti.                                                     Počet osôb v skupine max 12.

MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!
VIAC INFO


 

Skupinový mentoring - 4 v 1

- priestor pre rozvoj a posilnenie kľúčových kompetencií koučov 
Dátum a miesto konania: 
22. júl  2019, 15:00 - 19:00, Košice, Ulica pri plavárni 1                                       

Interaktívne stretnutie zamerané na reálny koučovací rozhovor, overovanie naplnenia úrovne jednotlivých kompetencií kouča a spätnú väzbu k rozhovoru poskytnutú mentorom ICF. 
Účastníci si môžu zaevidovať hodiny mentoringu s ICF kreditom pre certifikáciu, obnovu certifikácie alebo k ukončeniu kurzu AKo. 

Mentorka:
Eva Timková - certifikovaná PCC koučka a mentorka ICF 
Cena: 75,- €              .                                                     MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!
 
 
 
 

Skupinová supervízia - 4 v 1

- priestor pre rozvoj koučov, poradcov a manažérov využívajúcich koučovací prístup
Dátum a miesto konania: 
22. júl 2019, 15:00 - 19:00,  Košice, Ulica pri plavárni 1                                       

Interaktívne stretnutie zamerané na reálne záťažové situácie, ktoré ovplyvňujú náš výkon a spokojnosť v procese koučovania s klientmi, kolegami, či podriadenými. Zameriame sa na preskúmanie diania, prežívania a správania z viacerých pozícií, komplexnejšieho vnímania celého procesu. Výsledkom bude hlbšie porozumenie prípadným obmedzeniam alebo ťažkostiam, inšpirácie a nové stimuly.
Účastníci získajú 2 hodiny s ICF kreditom pre certifikáciu, či obnovu certifikácie. 

Supervízorka:
Eva Timková - certifikovaná PCC koučka a supervízorka 
Cena: 75,- €              .                                                     MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!
 
 
 
 

"Koučovací rozhovor"

- druhý modul
Dátum a miesto konania: KOŠICE
1. časť:     jún a november 2019  
2. časť:     júl a december 2019   
Lektor: Ing. Eva Timková, PCC

VIAC INFO A MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 
 

"Transformačné koučovanie" - doplnkový modul
Dátum a miesto konania: KOŠICE
1. časť (3 dni):   17. - 19. októbra 2019 

2. časť (2 dni):   14. - 15. novembra 2019

Lektor:     Ing. Eva Timková, PCC
Nadstavbový kurz Akadémia koučovania                                       VIAC INFO A MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 
 
 
Workshop:                           "Úvod do tímového koučovania"

- ako zvládnuť základné kroky pri úvode koučovania tímu

Dátum a miesto konania: 
novmber 2019, Košice                                                                 (miesto upresníme podľa počtu prihlásených)
Praktický celodenný workshop s informáciami a cvičeniami pre koučov, trénerov a manažérov. Ak chcete využívať koučovanie alebo koučovací prístup vo vašej práci s tímami alebo skupinami, máte možnosť výrazne posilniť spoluprácu a výsledky, ktoré bežne dosahujete.

Lektorka: Ing. Eva Timková, PCC
Cena: 150,- €            .                                              
 
 

ABSOLÚTNA NOVINKA ROKU 2019 !!!        SRÍ LANKA  !!!                 REZERVUJTE SI MIESTO !!!

Program:                           "Menej sťažností - viac radosti"

- sebarozvoj, relax, poznávanie Srí Lanky / Bali

Dátum a miesto konania: 

1. - 15. december 2019, Ahangama, Srí Lanka     

Zážitkovo - rozvojový a sebavzdelávací pobyt, ktorého cieľom je vytvoriť príležitosť účastníkom na hlbšie porozumenie sebe, svojej situácii, rozpoznať automatizované vzorce myslenia a konania, odstrániť nepotrebné a posilniť, prípadne získať nové, zmysluplné postoje a inšpiratívne návyky. Pobyt je spestrený nádherou krajiny a relaxom, ktorý Srí Lanka ponúka. Odlet z Bratislavy a aj z Košíc.        Viac info

Pobyt organizujú:  Irena Chrapanová - sprievodca,            Vladimír Červenák -etikoterapeut,  Eva Timková -  kouč                                                                                                                                                                MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 

 
 
 
Workshop:                           "Koučovacie karty Life Up"

- kreatívna pomôcka pre koučov, manažérov aj klientov
Dátum a miesto konania: 
tretí štvrťok 2019,  Košice                                                        (miesto upresníme podľa počtu prihlásených)
Praktický workshop s informáciami a cvičeniami pre koučov, trénerov a manažérov. Ak veríte, že najlepšie riešenia majú ľudia ukryté v sebe, tak určite uvítate možnosť spoznať túto osvedčenú pomôcku sebakoučovania a sebarozvoja.
Lektorka: Mgr. Ľubica Takáčová, ACC               .                 MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!