AKTUALITY

Rozhovor o koučovaní 19.1.2016 RTVS Rádio REGINA: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/375587

Rozhovor s Evou Timkovou, TV Košice DNES 21.11.2017: https://www.youtube.com/watch?v=wCBK9tIy0Y8&sns=fb  


ROČNÍK 2021 !!!     JESENNÝ KURZ               ŠTART 16.8.  2021 - Košice !!!                            REZERVUJTE SI MIESTO !!!

Začína 85 hodinový, Slovenskou asociáciou koučov akreditovaný program "Koučovanie - filozofia a spôsobilosť"

"Cesty ku koučovaniu"
- prvý modul

Dátum a miesto konania:  KOŠICE
1. časť:   
16. - 18. august 2021     

2. časť:   september 2021

Lektor:    Ing. Eva Timková, PCC


Prvá časť odborného akreditovaného vzdelávania v koučovaní, rozvoj koučovacích zručností, koučovacieho prístupu a štýlu. Vhodné pre zvýšenie úrovne komunikácie a vedenia ľudí.                                                          Počet osôb v skupine max 6.

VIAC INFO                            MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 

Pripravujeme ROČNÍK 2021 !!!     REZERVUJTE SI MIESTO !!  

 "Koučovací prístup v praxi manažéra"

Dátum a miesto konania:  KOŠICE
1. časť:   november 2021  (3 dni)
 
2. časť:   december 2021   (2 dni)
                                    

Lektor:    Ing. Eva Timková, PCC

Kurz Vám poskytne inšpirácie a praktické postupy použiteľné pri interaktívnom vedení vzdelávacieho procesu. Získate teoretické a praktické poznatky o koučovacích princípoch a nástrojoch, ktoré podporujú špecifický štýl komunikácie so študentmi.  Zostavené na základný rozvoj koučovacích zručnosti, ktoré sa dajú uplatniť priamo v práci pedagóga formou koučovacieho prístupu. Vhodné pre pedagogických odborníkov všetkých stupňov, ktorí potrebujú nájsť účinnejší spôsob spolupráce a vedenia vzdelávacieho procesu. Vhodné aj pre tých, čo chcú mať zo svojej práce viac radosti.                                                     Počet osôb v skupine max 12.

MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!
VIAC INFO


 

Skupinový mentoring - 4 v 1

- priestor pre rozvoj a posilnenie kľúčových kompetencií koučov 
Dátum a miesto konania: 
25.máj  2021, 15:00                                       

Interaktívne stretnutie zamerané na reálny koučovací rozhovor, overovanie naplnenia úrovne jednotlivých kompetencií kouča a spätnú väzbu k rozhovoru poskytnutú mentorom ICF. 
Účastníci si môžu zaevidovať hodiny mentoringu s ICF kreditom pre certifikáciu, obnovu certifikácie alebo k ukončeniu kurzu AKo. Max pre 6 účastníkov.

Mentorka:
Eva Timková - certifikovaná PCC koučka a mentorka ICF 
Cena: 75,- €              .                                                     MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!
 
 
 
 

Skupinová supervízia - 4 v 1

- priestor pre rozvoj koučov, poradcov a manažérov využívajúcich koučovací prístup
Dátum a miesto konania: 
25. máj  2021, 15:00                                         

Interaktívne stretnutie zamerané na reálne záťažové situácie, ktoré ovplyvňujú náš výkon a spokojnosť v procese koučovania s klientmi, kolegami, či podriadenými. Zameriame sa na preskúmanie diania, prežívania a správania z viacerých pozícií, komplexnejšieho vnímania celého procesu. Výsledkom bude hlbšie porozumenie prípadným obmedzeniam alebo ťažkostiam, inšpirácie a nové stimuly.
Účastníci získajú 2 hodiny s ICF kreditom pre certifikáciu, či obnovu certifikácie. Max pre 6 účastníkov.

Supervízorka:
Eva Timková - certifikovaná PCC koučka a supervízorka 
Cena: 75,- €              .                                                     MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!
 
 
 
 

"Koučovací rozhovor"

- druhý modul
Dátum a miesto konania: KOŠICE
1. časť:    október. 2021  
2. časť:    november 2021   
Lektor: Ing. Eva Timková, PCC

VIAC INFO A MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 
 

"Transformačné koučovanie" - doplnkový modul
Dátum a miesto konania: KOŠICE
1. časť (3 dni):   13. - 15. máj 2021 

2. časť (2 dni):   jún 2021

Lektor:     Ing. Eva Timková, PCC
Nadstavbový kurz Akadémia koučovania                                       VIAC INFO A MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 
 
 
Workshop:                         "Úvod do tímového koučovania - 2"

- pokračovanie - základné kroky pri koučovaní tímu

Dátum a miesto konania: 
druhý polrok 2021, Košice                                                                 (miesto upresníme podľa počtu prihlásených)
Praktický celodenný workshop s informáciami a cvičeniami pre koučov, trénerov a manažérov. Ak chcete využívať koučovanie alebo koučovací prístup vo vašej práci s tímami alebo skupinami, máte možnosť výrazne posilniť spoluprácu a výsledky, ktoré bežne dosahujete.

Lektorka: Ing. Eva Timková, PCC
Cena: 150,- €            .                                              
 
 

"Koučovanie a emócie" - doplnkový modul
Dátum a miesto konania: KOŠICE
1. časť (3 dni):   október 2021 

2. časť (2 dni):   november 2021

Lektor:     Ing. Eva Timková, PCC
Nadstavbový kurz Akadémia koučovania