AKTUALITY

Rozhovor o koučovaní 19.1.2016 RTVS Rádio REGINA: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/375587

Rozhovor s Evou Timkovou, TV Košice DNES 21.11.2017: https://www.youtube.com/watch?v=wCBK9tIy0Y8&sns=fb  


Ďalší ROČNÍK 2018 !!!        ŠTART v SEPTEMBRI !!!                            REZERVUJTE SI MIESTO !!

Začína 85 hodinový, Slovenskou asociáciou koučov akreditovaný program "Koučovanie - filozofia a spôsobilosť"

"Cesty ku koučovaniu"
- prvý modul

Dátum a miesto konania:  KOŠICE
1. časť:   27. - 29. september 2018  

2. časť:   25. - 26. október 2018  
Lektor:    Ing. Eva Timková, PCC
Prvá časť odborného akreditovaného vzdelávania v koučovaní, rozvoj koučovacích zručností, koučovacieho prístupu a štýlu. Vhodné pre zvýšenie úrovne komunikácie a vedenia ľudí.                                                          Počet osôb v skupine max 12.

VIAC INFO A MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 

Jesenný ROČNÍK 2018 !!!        ŠTART v OKTÓBRI !!!                            REZERVUJTE SI MIESTO !!

REZERVUJTE SI MIESTO !!  

V priebehu októbra a novembra máte príležitosť absolvovať 5 - dňový kurz v dvoch stretnutiach 

"Koučovací prístup v praxi manažéra"

Dátum a miesto konania:  KOŠICE
1. časť:   18. - 20. október 2018                           (štvrtok - piatok - sobota))

2. časť:   8. - 9. november 2018                                            (štvrtok - piatok)                                           

Lektor:    Ing. Eva Timková, PCC

Kurz Vám poskytne inšpirácie a praktické postupy použiteľné pri vedení ľudí, ich rozvoji a spolupráci. Získate teoretické a praktické poznatky o koučovacích princípoch a nástrojoch, ktoré podporujú špecifický štýl komunikácie.  Obohatí vás o nové zručnosti, možnosti a riešenia bežných situácií.                                                         Počet osôb v skupine max 12.

VIAC INFO
MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 

Skupinový mentoring

- priestor pre rozvoj a posilnenie kľúčových kompetencií koučov 
Dátum a miesto konania: 
22. november 2018 Košice, Ulica pri plavárni 1                                       

Interaktívne stretnutie zamerané na reálny koučovací rozhovor, overovanie naplnenia úrovne jednotlivých kompetencií kouča a spätnú väzbu k rozhovoru poskytnutú mentorom ICF. 
Účastníci získajú 2 hodiny s ICF kreditom pre certifikáciu, obnovu certifikácie alebo k ukončeniu kurzu AKo. 

Mentorka:
Eva Timková - certifikovaná PCC koučka a mentorka ICF 
Cena: 55,- €              .                                                     MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!
 
 
 
 

Skupinová supervízia

- priestor pre rozvoj koučov, poradcov a manažérov využívajúcich koučovací prístup
Dátum a miesto konania: 
8. november 2018 Košice, Ulica pri plavárni 1                                       
Interaktívne stretnutie zamerané na reálne záťažové situácie, ktoré ovplyvňujú náš výkon a spokojnosť v procese koučovania s klientmi, kolegami, či podriadenými. Zameriame sa na preskúmanie diania, prežívania a správania z viacerých pozícií, komplexnejšieho vnímania celého procesu. Výsledkom bude hlbšie porozumenie prípadným obmedzeniam alebo ťažkostiam, inšpirácie a nové stimuly.
Účastníci získajú 2 hodiny s ICF kreditom pre certifikáciu, či obnovu certifikácie. 

Supervízorka:
Eva Timková - certifikovaná PCC koučka a supervízorka 
Cena: 55,- €              .                                                     MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!
 
 
 

"Koučovací rozhovor"

- druhý modul
Dátum a miesto konania: KOŠICE
1. časť:    28. - 29. november 2018  
2. časť:    13. - 14. december 2018  
Lektor: Ing. Eva Timková, PCC

VIAC INFO A MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 
 

"Transformačné koučovanie" - doplnkový modul
Dátum a miesto konania: KOŠICE
1. časť (3 dni):   december 2018 

2. časť (2 dni):   január 2019 

Lektor:     Ing. Eva Timková, PCC
Nadstavbový kurz Akadémia koučovania                                       VIAC INFO A MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 
 
 
Workshop:                           "Úvod do tímového koučovania"

- ako zvládnuť základné kroky pri úvode koučovania tímu
Dátum a miesto konania: 
marec 2019, Košice                                                                    (miesto upresníme podľa počtu prihlásených)
Praktický celodenný workshop s informáciami a cvičeniami pre koučov, trénerov a manažérov. Ak chcete využívať koučovanie alebo koučovací prístup vo vašej práci s tímami alebo skupinami, máte možnosť výrazne posilniť spoluprácu a výsledky, ktoré bežne dosahujete.
Lektorka: Ing. Eva Timková, PCC
Cena: 132,- €            .                                              
 
 
 
 
Workshop:                           "Koučovacie karty Life Up"

- kreatívna pomôcka pre koučov, manažérov aj klientov
Dátum a miesto konania: 
tretí štvrťok 2018,  Košice                                                        (miesto upresníme podľa počtu prihlásených)
Praktický workshop s informáciami a cvičeniami pre koučov, trénerov a manažérov. Ak veríte, že najlepšie riešenia majú ľudia ukryté v sebe, tak určite uvítate možnosť spoznať túto osvedčenú pomôcku sebakoučovania a sebarozvoja.
Lektorka: Mgr. Ľubica Takáčová, ACC               .                 MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!