AKTUALITY

Rozhovor o koučovaní 19.1.2016 RTVS Rádio REGINA: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/375587

Rozhovor s Evou Timkovou, TV Košice DNES 21.11.2017: https://www.youtube.com/watch?v=wCBK9tIy0Y8&sns=fb  


Nový ROČNÍK 2019 !!!        ŠTART vo FEBRUÁRI !!!                            REZERVUJTE SI MIESTO !!

Začína 85 hodinový, Slovenskou asociáciou koučov akreditovaný program "Koučovanie - filozofia a spôsobilosť"

"Cesty ku koučovaniu"
- prvý modul

Dátum a miesto konania:  KOŠICE
1. časť:   28. február - 2. marec 2019  

2. časť:   4. - 5. apríl 2019 
Lektor:    Ing. Eva Timková, PCC
Prvá časť odborného akreditovaného vzdelávania v koučovaní, rozvoj koučovacích zručností, koučovacieho prístupu a štýlu. Vhodné pre zvýšenie úrovne komunikácie a vedenia ľudí.                                                          Počet osôb v skupine max 12.

VIAC INFO A MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 

Pripravujeme ROČNÍK 2019 !!!                                              REZERVUJTE SI MIESTO !!

REZERVUJTE SI MIESTO !!  

V priebehu októbra a novembra máte príležitosť absolvovať 5 - dňový kurz v dvoch stretnutiach 

"Koučovací prístup v praxi manažéra"

Dátum a miesto konania:  KOŠICE
1. časť:   máj 2019  (štvrtok - piatok - sobota))

2. časť:   jún 2019   (štvrtok - piatok)                                           

Lektor:    Ing. Eva Timková, PCC

Kurz Vám poskytne inšpirácie a praktické postupy použiteľné pri vedení ľudí, ich rozvoji a spolupráci. Získate teoretické a praktické poznatky o koučovacích princípoch a nástrojoch, ktoré podporujú špecifický štýl komunikácie.  Obohatí vás o nové zručnosti, možnosti a riešenia bežných situácií.                                                         Počet osôb v skupine max 12.

VIAC INFO
MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 

Skupinový mentoring

- priestor pre rozvoj a posilnenie kľúčových kompetencií koučov 
Dátum a miesto konania: 
24. január 2019, 16:30 - 18:30, Košice, Ulica pri plavárni 1                                       

Interaktívne stretnutie zamerané na reálny koučovací rozhovor, overovanie naplnenia úrovne jednotlivých kompetencií kouča a spätnú väzbu k rozhovoru poskytnutú mentorom ICF. 
Účastníci si môžu zaevidovať hodiny mentoringu s ICF kreditom pre certifikáciu, obnovu certifikácie alebo k ukončeniu kurzu AKo. 

Mentorka:
Eva Timková - certifikovaná PCC koučka a mentorka ICF 
Cena: 70,- €              .                                                     MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!
 
 
 
 

Skupinová supervízia

- priestor pre rozvoj koučov, poradcov a manažérov využívajúcich koučovací prístup
Dátum a miesto konania: 
14. február 2019, 16:30 - 18:30,  Košice, Ulica pri plavárni 1                                       
Interaktívne stretnutie zamerané na reálne záťažové situácie, ktoré ovplyvňujú náš výkon a spokojnosť v procese koučovania s klientmi, kolegami, či podriadenými. Zameriame sa na preskúmanie diania, prežívania a správania z viacerých pozícií, komplexnejšieho vnímania celého procesu. Výsledkom bude hlbšie porozumenie prípadným obmedzeniam alebo ťažkostiam, inšpirácie a nové stimuly.
Účastníci získajú 2 hodiny s ICF kreditom pre certifikáciu, či obnovu certifikácie. 

Supervízorka:
Eva Timková - certifikovaná PCC koučka a supervízorka 
Cena: 75,- €              .                                                     MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!
 
 
 

"Koučovací rozhovor"

- druhý modul
Dátum a miesto konania: KOŠICE
1. časť:     apríl - máj 2019  
2. časť:     máj - jún 2019   
Lektor: Ing. Eva Timková, PCC

VIAC INFO A MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 
 

"Transformačné koučovanie" - doplnkový modul
Dátum a miesto konania: KOŠICE
1. časť (3 dni):   21. - 23. marec 2019 

2. časť (2 dni):   apríl 2019

Lektor:     Ing. Eva Timková, PCC
Nadstavbový kurz Akadémia koučovania                                       VIAC INFO A MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!

 
 
 
Workshop:                           "Úvod do tímového koučovania"

- ako zvládnuť základné kroky pri úvode koučovania tímu
Dátum a miesto konania: 
21. február  2019, Košice                                                                    (miesto upresníme podľa počtu prihlásených)
Praktický celodenný workshop s informáciami a cvičeniami pre koučov, trénerov a manažérov. Ak chcete využívať koučovanie alebo koučovací prístup vo vašej práci s tímami alebo skupinami, máte možnosť výrazne posilniť spoluprácu a výsledky, ktoré bežne dosahujete.
Lektorka: Ing. Eva Timková, PCC
Cena: 132,- €            .                                              
 
 
 
 
Workshop:                           "Koučovacie karty Life Up"

- kreatívna pomôcka pre koučov, manažérov aj klientov
Dátum a miesto konania: 
tretí štvrťok 2019,  Košice                                                        (miesto upresníme podľa počtu prihlásených)
Praktický workshop s informáciami a cvičeniami pre koučov, trénerov a manažérov. Ak veríte, že najlepšie riešenia majú ľudia ukryté v sebe, tak určite uvítate možnosť spoznať túto osvedčenú pomôcku sebakoučovania a sebarozvoja.
Lektorka: Mgr. Ľubica Takáčová, ACC               .                 MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA TU!