O AKADÉMII

2. Modul – Koučovací rozhovor

Druhá časť kurzu "Koučovanie - filozofia a spôsobilosť" to je 4 dňový  základný samostatný modul v dvoch častiach s názvom "Koučovací rozhovor". 

Realizácia modulu:

Štyry dni interaktívnej výuky s lektorom po 7 hodín (zvyčajne od 9:00 do 17:00) v dvoch častiach (2 + 2 dni) s minimálne 4 týždňovým odstupom v realizácií. V medzičase účastník kurzu pracuje na svojom individuálnom rozvoji minimálne 7 hodín podľa stanovených požiadaviek. Účastník kurzu môže po absolvovaní oboch modulov, splnení všetkých určených kritérí a absolvovaní záverečnej skúšky získať hodnotný profesionálny certifikát z ucelenej koučovskej vzdelávacej aktivity akreditovanej Slovenskou asociáciou koučov.

Rozsah modulu:

spolu 40 hodín, z toho 32 hodín priama interaktívna výuka s lektorom so zameraním sa na rozvoj kľúčových kompetencií kouča a zladením sa s etickým kódexom, filozofiou a definíciou koučovanie podľa ICF (Medzinárodná organizácia koučov). Počas výuky s lektorom účastník kurzu získa priebežnú spätnú väzbu, koučovanie so spätnou väzbou, supervíziu od lekora a mentorovaný koučing.

Po ukončení modulu budete:

 • vedieť nadviazať a viesť koučovací rozhovor, resp. používať koučovací prístup vo svojej praxi 
 • vytvárať prostredie dôvery, uvedomenia a zodpovednosti
 • vedieť skúmať a stanoviť kontrakt a cieľ koučovacieho stretnutia / spolupráce
 • poznať a používať rôzne koučovacie nástroje a techniky
 • klásť silné otázky a priamo, jednoducho a čisto komunikovať
 • napomáhať klientovi pri stanovení si aktivít a vnímať ich vplyv na dlhodobé ciele
 • efektívne poskytovať spätnú väzbu a merať výsledky koučovania / spolupráce
 • mať merateľne posilnené kľúčové kompetencie kouča (podľa štandárd ICF)
 • vedieť využiť získané poznatky vo svoje práci, pri vedení ľudí a procesov
 • mať vyjasnenejšie a riešeniami podporené prípadne ťažkosti, ktoré momentálne riešite

Učebné ciele modulu:

Základná štruktúra koučovacieho rozhovoru, Nadviazanie vzťahu a dôvery, Parametre cieľa a nastavenie kontraktu, Vytváranie uvedomenia a zážitku, Koučovacie techniky a nástroje, Navrhovanie možností, aktivít, Záver rozhovoru, Selfmanažment a sebareflexia kouča – rozvoj kompetencií.

Získané poznatky použijete:

 • profesionálne koučovacie rozhovory / podpora spolupráce
 • posilnenie dôvery a budovanie kvalitných vzťahov
 • poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby  
 • nastavovanie firemných a osobných cieľov
 • vedenie rozvojových a hodnotiacich rozhovorov
 • vlastný osobný a kariérny rast
 • kvalifikované doplnenie odbornej spôsobilosti - koučovací štýl, koučovací prístup

Cena za kurz v Košiciach (uvedené s DPH):

 • 150,- € na deň, t.j. spolu za celý 4 dňový modul: 600,- € (bez certifikácie a skúšky)
 • V cene:  účasť na kurze, materiály, pracovné pomôcky, 2 x denne občerstvenie 
 • Zľava 10% pri platbe vopred za celý druhý modul cez účet minimálne 14 dní pred začiatkom modulu: 540,- €
 • Zľava 15% pri patbe vopred spolu za 1. a 2. modul (9 dní / 1350,- €) cez účet min 14 dní pred začiatkom kurzu: 1147,50 €

Cena za kurz v Bratislave (uvedené s DPH):

 • 174,- € na deň, t.j. spolu za celý 4 dňový modul: 696,- € (bez certifikácie a skúšky)
 • V cene:  účasť na kurze, materiály, pracovné pomôcky, 2 x denne občerstvenie 
 • Zľava 10% pri platbe vopred za celý druhý modul cez účet minimálne 14 dní pred začiatkom modulu: 626,40 €
 • Zľava 15% pri patbe vopred spolu za 1. a 2. modul (9 dní / 1566,- €) cez účet min 10 dní pred začiatkom kurzu: 1331,10 €

Platba:

 • Cena kurzu sa hradí podľa pokynov zaslaných mailom po vyplnení prihlášky (viď odkaz nižšie).
 • Poplatok za certifikáciu a skúšku sa platí mimo ceny za kurz, až po prihlásení sa na certifikáciu.
 • V prípade zrušenia kurzu organizátorom bude vrátený poplatok v plnej výške.
 • V prípade zrušenia účasti zo strany účastníka v lehote kratšej ako 3 kalendárne dni pred začatím kurzu, bude účtovaný poplatok 50% z ceny kurzu. 

Povinnosti k získaniu SAKom akredivanémho certifikátu odborného vzdelania v koučovaní (naviac, mimo času v kurze):

 • práca s odbornou literatúrou + eseje
 • 10 x koučovacie rozhovory a 2x nahrávka s prepisom, sebareflexia, spätná väzba 
 • akčný plán ďalšieho rozvoja koučovacích kompetencií
 • 2x mentorovaný koučovací rozhovor,  sebareflexia, spätná väzba
 • poplatok za mentorovaný koučing - mimo ceny za kurz (75,- €/hod)
 • poplatok za záverečnú skúšku - mimo ceny za kurz (Košice: 132,- €, Bratislava: 175,- €)
 • záverečná skúška - overenie úrovne koučovacích kompetencií

Prihláška na kurz: kliknite sem

späť na zoznam modulov