O AKADÉMII

1. Modul – Cesty ku koučovaniu

Prvá časť kurzu "Koučovanie - filozofia a spôsobilosť" to je 5 dňový  základný samostatný modul v dvoch častiach s názvom "Cesty ku koučovaniu". Nadobudnete komplexné poznatky a hlbší vzhľad do princípov a nástrojov koučovania. Získate priame skúsenosti s koučovaním, rozviniete svoje koučovacie zručnosti, ktoré môžete využiť v ktorejkoľvek profesijnej oblasti. Nadobudnete inšpirácie na používanie koučovacieho prístupu vo vašej práci i osobnom živote, čím skvalitníte a posilníte svoju spokojnosť. Tréning využijete aj ako príležitosť na podrobnejšie zmapovanie vašich cieľov, očakávaných výsledkov a možností, ktoré máte na to, aby ste boli pripravení na zmeny, ktoré chcete urobiť.

Realizácia modulu:

Päť dní interaktívnej výuky s lektorom po 7 hodín (zvyčajne od 9:00 do 17:00) v dvoch častiach (3 + 2 dni) s minimálne 4 týždňovým odstupom v realizácií. V medzičase účastník kurzu pracuje na svojom individuálnom rozvoji minimálne 7 hodín podľa stanovených požiadaviek. Účastník kurzu môže po absolvovaní aj druhého modulu, splnení všetkých určených kritérií a úspešnom absolvovaní skúšky získať hodnotný certifikát z ucelenej koučovskej vzdelávacej aktivity akreditovanej Slovenskou asociáciou koučov. 

Rozsah modulu:

spolu 45 hodín, z toho 38 hodín priama interaktívna výuka s lektorom so zameraním sa na rozvoj 11 kľúčových kompetencií kouča a zladením sa s etickým kódexom, filozofiou a definíciou koučovanie podľa ICF (Medzinárodná organizácia koučov). Počas výuky s lektorom účastník kurzu získa priebežnú spätnú väzbu, koučovanie so spätnou väzbou, supervíziu od lekora a mentorovaný koučing.

Po ukončení modulu budete:

 • poznať a uvedomovať si etiku a profesionálne štandardy podľa ICF
 • poznať a používať teoretické východiská koučovania, metódy a nástroje koučovania
 • mať prehľad a praktické skúsenosti o koučovacom procese a jeho cieľoch
 • vedieť komunikovať v rozhovore v pozícii kouča
 • vnímať a riadiť vedenie postupu rozvoja a zodpovednosti
 • uvedomelo a vnímavejšie aktívne načúvať
 • poznať a vedieť klásť silné koučovacie otázky
 • poznať a uvedomovať si seba a svoju pozíciu na ceste ku koučovaniu
 • mať merateľne posilnené kľúčové kompetencie kouča (11 kompetencií podľa ICF)
 • vedieť využiť získané poznatky vo svojej aktuálnej praxi a živote
 • mať vyjasnené a vyriešené mnohé z nejasností a ťažkostí, ktorými sa teraz zaoberáte

Učebné ciele modulu:          

Čo je a čo nie je koučovanie, Ciele koučovania, Etický kódex, princípy koučovania podľa ICF, Teoretické východiská koučovania, Klient a koučova pozícia, Metódy a nástroje koučovania, Aktívne načúvanie, Otázky – základ koučovania, Ciele klienta a proces koučovania, Koučovanie a manažérsky koučovací štýl, Selfmanažment a sebareflexia – rozvoj kompetencií.

Získané poznatky použijete:

 • koučovacie (rozvojové) rozhovory
 • koučovací štýl a koučovací prístup v bežnej praxi manažérov a špecialistov
 • vedenie pracovníkov a projektov
 • pohovory vo výberovom a adaptačnom procese
 • tréningy na posilňovanie komunikačných schopností
 • posilnenie konštruktívnych komunikačných a vyjednávacích schopností

Cena za kurz v Košiciach (uvedené ceny sú s DPH):

 • 150,- € / deň , t.j. spolu za celý 5 dňový modul: 750 €  (bez certifikácie)
 • V cene: účasť na kurze, učebné materiály, pracovné pomôcky, 2x občerstvenie
 • Zľava 10% pri platbe za celý modul cez účet min 14 dní pred začiatkom kurzu: 675,- €
 • Zľava 15% pri platbe spolu za celý 1. a 2. modul (9 dní / cena 1350,- €) cez účet min 14 dní pred začiatkom kurzu: 1147,50 €

Cena za kurz v Bratislave (uvedené ceny sú s DPH):

 • 174,- € / deň , t.j. spolu za celý 5 dňový modul: 870 €  (bez certifikácie)
 • V cene: účasť na kurze, učebné materiály, pracovné pomôcky, 2x občerstvenie
 • Zľava 10% pri platbe za celý modul cez účet min 14 dní pred začiatkom kurzu: 783,- €
 • Zľava 15% pri platbe spolu za celý 1. a 2. modul (9 dní / cena 1566,- €) cez účet min 14 dní pred začiatkom kurzu: 1331,10 €

Platba:

 • Poplatok za kurz sa hradí podľa pokynov zaslaných mailom po odoslaní prihlášky (viď odkaz nižšie).
 • Poplatok za certifikáciu sa platí mimo ceny za kurz, až po prihlásení sa na certifikáciu v profesionálnom vzdelávaní koučov.
 • V prípade zrušenia kurzu organizátorom bude vrátený poplatok za kurz v plnej výške.
 • V prípade zrušenia účasti zo strany účastníka v lehote kratšej ako 3 kalendárne dni pred začatím kurzu bude účtovaný poplatok 50% z ceny kurzu. 

Povinnosti po M1 k získaniu certifikátu z ucelenej koučovskej vzdelávacej aktivity akreditovanej SAKom (mimo času v kurze):

 • práca s odbornou literatúrou + eseje
 • 10 x koučovacie rozhovory + 1 x audio nahrávka s prepisom,  sebareflexia, spätná väzba
 • akčný plán ďalšieho rozvoja koučovacích kompetencií 
 • 2x mentorovaný koučovací rozhovor, sebareflexia, spätná väzba.
 • poplatok za mentorovaný koučing - mimo ceny za kurz  (75,- €/hod)

Prihláška na kurz: kliknite sem

späť na zoznam modulov